rysunek

  „Zanieczyszczenie hałasem transportowym"

rysunek

„Moja siostra krowa"
(siostrzeństwo międzygatunkowe)

projekt witraża

„Mokradła, rozlewiska"

rysunek

„Naszej Ziemi i wszystkim jej mieszkańcom
  zdrowych i wesołych Świąt!"

rysunek

  „Kolej na zmiany I"

rysunek

„Kolej na zmiany II"

rysunek

„Zdrowej, Prawdziwej Zimy!"

rysunek

„Spokojnego Nowego Roku"

rysunek

  „Chcemy Sylwestra bez strzelania"

rysunek

„Zrób przejście dla jeża!"

rysunek

„Zielony Pirat"

rysunek

„Walka o prawa zwierząt"