kartka z życzeniami

  „Radosnej wiosny!"

kartka z życzeniami

„Gwiazdka"

rysunek

„Moja siostra, krowa"

rysunek komiksowy

„Mission Possible"

rysunek

  „Zanieczyszczenie sztucznym światłem"

rysunek

„Zanieczyszczenie hałasem transportowym"

rysunek

„Chcemy Sylwestra bez strzelania"

rysunek

„Spokojnego Nowego Roku"

rysunek

  „Kolej na zmiany"

projekt witraża

„Mokradła, rozlewiska"

rysunek

„Naszej Ziemi i wszystkim jej mieszkańcom..."

rysunek

„Zdrowej, Prawdziwej Zimy!"

rysunek

  „Obrona praw zwierząt"

rysunek

„Zielony Pirat"