obrazy sztalugowe

Tematem moich obrazów jest realny - mniej lub bardziej - świat. Malowanie jest przepuszczaniem go przez filtr wrażliwości.
Środki malarskie służą wydobyciu ładu, harmonii i siły wyrazu, a cechy osobowości decydują o stylu