— Andrzej Banach "O modzie XIX wieku", W-wa 1957

  — Max von Boehn "Rokoko - Francja w XVIII-tym stuleciu", W-wa (br.)

  — Alina Dziekońska-Kozłowska "Moda kobieca XX wieku", W-wa 1964

  — Maria Gutkowska-Rychlewska "Historia ubiorów, Wrocław 1968

  — Stanisław Lam "Stroje pań polskich (wiek XV - XVIII)", W-wa (br)

  — Anna Sieradzka "Peleryna, tren i konfederatka. O modzie i sztuce polskiego modernizmu", Wrocław 1991