maluję, rysuję

Tematem moich obrazów jest realny –
mniej lub bardziej – ożywiony świat. Malowanie jest przepuszczaniem go przez filtr wrażliwości

projektuję, aranżuję, ozdabiam

Projekt musi być zgodny z potrzebami zamawiającego, z odwiecznymi zasadami ładu i harmonii
oraz trendami — aktualnym kodem estetycznym

prowadzę zajęcia plastyczne

Od czasu do czasu